FSSC 22000 (ایمنی مواد غذایی)

دسترسی به غذای سالم و مغذی نیازی اساسی برای مصرف کنندگان در سراسر دنیا است. بر این اساس، تولید کنندگان…

درخواست استاندارد ایزو

استاندارد HACCP (مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)

مقدمه: مراکز و سازمان های غذایی نیاز به یک سیستم ایمنی غذایی دارند که ایمنی، پاکیزگی و کیفیت غذا را…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 22000 (مدیریت ایمنی مواد غذایی)

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای اطمینان از ایمنی محصولات غذایی و کاهش خطرات ناشی از قرار گرفتن مصرف کنندگان…

درخواست استاندارد ایزو

گواهینامه GMP (نشان تولید محصول خوب)

آشنایی با استاندارد GMP صدور گواهینامه GMP، یکپارچگی فرآیند تولید مواد غذایی و همچنین رعایت قوانین ایمنی مواد غذایی را…

درخواست استاندارد ایزو

گواهینامه HSE-MS (مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست)

استاندارد HSE چیست؟ در  انواع کسب و کارها، افراد از تجهیزات مختلف استفاده می کنند. وقوع یک حادثه در محل…

درخواست استاندارد ایزو

گواهینامه حلال (محصولات غذایی)

گواهینامه حلال چیست؟ برای درک معنای گواهینامه حلال، مهم است که مفهوم حلال را درک کنید. حلال واژه عربی برای…

درخواست استاندارد ایزو