ایزو 22000 (مدیریت ایمنی مواد غذایی)

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای اطمینان از ایمنی محصولات غذایی و کاهش خطرات ناشی از قرار گرفتن مصرف کنندگان…

درخواست استاندارد ایزو

گواهینامه حلال (محصولات غذایی)

گواهینامه حلال چیست؟ برای درک معنای گواهینامه حلال، مهم است که مفهوم حلال را درک کنید. حلال واژه عربی برای…

درخواست استاندارد ایزو