گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)

در محیط کسب‌وکار رقابتی امروز، ساده‌سازی عملیات‌ها برای حفظ هزینه‌های سربار ضروری است. اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، چارچوبی برای…

درخواست استاندارد ایزو