رسیدگی به شکایات مشتریان:

در این بخش شما میتوانید شکایت خود را از 4 طریق زیر با ما در میان بگذارید.

1- تماس به شماره 33465671-023

2- ارسال ایمیل به نشانی info@modirancert.com

3- ثبت شکایات از طریق تکمیل فرم مربوطه

ما همیشه به نظر مشتری احترام می‌گذاریم و خدمت خود را بر پایه نظر مشتری قرار داده‌ایم.

فرم ثبت شکایت