ایزو 14001 (مدیریت محیط زیست)

ISO 14001 چیست؟ ایزو 14001 در سطح بین المللی به عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی پیشرو (EMS) شناخته شده است…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 45001 (مدیریت ایمنی و بهداشت)

ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟ ایزو ۴۵۰۰۱ یک استاندارد بین‌المللی است که الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی را…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 50001 (سیستم مدیریت انرژی)

ایزو 50001 چیست؟ ISO 50001: 2018 استاندارد بین المللی جدید مدیریت انرژی است که چهارچوب قوی برای بهینه سازی و…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 9001 (مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات)

ایزو 9001 چیست؟ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ استانداردی شناخته‌ شده در سیستم‌های مدیریت کیفیت است.استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای کمک به اجرای…

درخواست استاندارد ایزو

گواهینامه HSE-MS (مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست)

استاندارد HSE چیست؟ در  انواع کسب و کارها، افراد از تجهیزات مختلف استفاده می کنند. وقوع یک حادثه در محل…

درخواست استاندارد ایزو

گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)

در محیط کسب‌وکار رقابتی امروز، ساده‌سازی عملیات‌ها برای حفظ هزینه‌های سربار ضروری است. اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، چارچوبی برای…

درخواست استاندارد ایزو