ایزو 10002 (رسیدگی به شکایات مشتری)

استاندارد ایزو 10002 چیست؟ استاندارد بین‌المللی ISO 10002 از سازمان‌ها و مشاغل مختلف در روند رسیدگی به شکایات مربوط به…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 10004 (رضایتمندی مشتری)

استاندارد ایزو 10004 چیست؟ در تمامی سازمان ها اعم از سازمان های دولتی و خصوصی رضایت مشتریان (ایزو 10004)  از…

درخواست استاندارد ایزو
درخواست استاندارد ایزو

ایزو 14001 (مدیریت محیط زیست)

ISO 14001 چیست؟ ایزو 14001 در سطح بین المللی به عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی پیشرو (EMS) شناخته شده است…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 9001 (مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات)

ایزو 9001 چیست؟ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ استانداردی شناخته‌ شده در سیستم‌های مدیریت کیفیت است.استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای کمک به اجرای…

درخواست استاندارد ایزو

گواهینامه HSE-MS (مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست)

استاندارد HSE چیست؟ در  انواع کسب و کارها، افراد از تجهیزات مختلف استفاده می کنند. وقوع یک حادثه در محل…

درخواست استاندارد ایزو

گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)

در محیط کسب‌وکار رقابتی امروز، ساده‌سازی عملیات‌ها برای حفظ هزینه‌های سربار ضروری است. اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، چارچوبی برای…

درخواست استاندارد ایزو