ایزو 10006 ( مدیریت کیفیت پروژه)

ایزو 10006 چیست؟ ایزو 10006 توسط کمیته فنی lSO / TC 176 “مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت” با هدف ارائه…

درخواست استاندارد ایزو
درخواست استاندارد ایزو

ایزو 14001 (مدیریت محیط زیست)

ISO 14001 چیست؟ ایزو 14001 در سطح بین المللی به عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی پیشرو (EMS) شناخته شده است…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 21500 (مدیریت پروژه)

مقدمه: ایزو ۲۱۵۰۰، راهنمایی هایی از مفاهیم و فرآیندهای مختلف را که در مدیریت پروژه مهم هستند، و در عملکرد…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 27001 (مدیریت امنیت اطلاعات)

ایزو 27001 چیست؟ ایزو ۲۷۰۰۱ (ISO 27001)، استاندارد بین‌المللی است که برای مدیریت خطرات مربوط به امنیت اطلاعات به رسمیت…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 45001 (مدیریت ایمنی و بهداشت)

ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟ ایزو ۴۵۰۰۱ یک استاندارد بین‌المللی است که الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی را…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 50001 (سیستم مدیریت انرژی)

ایزو 50001 چیست؟ ISO 50001: 2018 استاندارد بین المللی جدید مدیریت انرژی است که چهارچوب قوی برای بهینه سازی و…

درخواست استاندارد ایزو

ایزو 9001 (مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات)

ایزو 9001 چیست؟ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ استانداردی شناخته‌ شده در سیستم‌های مدیریت کیفیت است.استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای کمک به اجرای…

درخواست استاندارد ایزو